terça-feira, 6 de abril de 2010

Tema: Libro d'ArtistaTheme: Artist Book
Tema: Libro d'Artista
 
free size
qualsiasi dimensione

no return
le opere ricevute non saranno restituite
 
 
no deadline
nessuna scadenza
 
all works must be sent by post
tutti i lavori devono essere spediti per posta

dont’ forget your photo, some lines of biography, address and e-mail  address
non dimenticarti una tua foto, una breve biografia, indirizzo postale ed e-mail

send to:
spedisci a:
 
Artist Book
By Claudio Grandinetti
Via Popilia N° 208/B
87100 Cosenza
ITALIA

sexta-feira, 2 de abril de 2010

"SENDA"

IV Convocatoria de MAIL ART-ARTE POSTAL
"SENDA"
Camiño que se vai facendo ao transitar por el.
Rumbo na vida.

Tema: "Senda". Camiño que se vai facendo ao transitar por el. / Rumbo na vida.
Utilizar preferentemente o correo postal para facernos chegar a vosa obra.
A técnica e o formato son libres. Data límite para o envío de obras: 15 de xullo de 2010.

A Arte Correo ou Arte Postal (Mail Art) é un movemento internacional de expresión artística de intercambio e comunicación a través do medio postal.
Non hai seleccións, non hai xurados. Todos os traballos recibidos nos proxectos se aceptan e se expoñen, sen limitacións. Non hai devolución de obras.

O CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela) organizará un obradoiro de Mail Art durante o cal se han expoñer as obras recibidas.

Enviar a / Send to:
MANOEL BONABAL
San Domingos de Bonaval nº 5-A
15703-Santiago de Compostela (A Coruña)
Información / Information: mabace@wanadoo.es
http://sendapostal.blogspot.com/
__________________________________________________________

IV Convocatoria de MAIL ART-ARTE POSTAL
"SENDA"
Camino que se va haciendo al transitar por el.
Rumbo en la vida.

Tema: "Senda". Camino que se va haciendo al transitar por el. / Rumbo en la vida.
Utilizar preferentemente el correo postal para hacernos llegar vuestra obra.
La técnica y el formato son libres.
Fecha límite para envío de obras: 15 de julio de 2010

El Arte Correo o Arte Postal (Mail Art), es un movimiento internacional de expresión artístico de intercambio y comunicación a través del medio postal.
No hay selecciones, no hay jurados. Todos los trabajos recibidos en los proyectos se aceptan y se exponen, sin limitaciones. No hay devolución de obras.

El CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela) organizará un taller de Mail Art, durante el cual se expondrán las obras recibidas.

__________________________________________________________

IV Edition of MAIL ART- POSTAL
"PATH"
A road made by walking.
Direction in life.

Theme: "Path". A road made by walking. / Direction in life.
It is preferable to use postal service to send us your work.
Technique and format: any media
Last Date on which works be accepted: 15 July 2010

Mail Art or Postal Art is a international movement of artistic expression which uses the postal service as a means of exchange and communication.
There is no selection process, no jury. All of the works received in the projects are accepted and exhibited, without exception. Works will not be returned.

The CGAC (Galician Centre of Contemporary Art, Santiago de Compostela) will organise a Mail Art workshop, during which the works received will be exhibited.

Enviar a / Send to:
MANOEL BONABAL
San Domingos de Bonaval nº 5-A
15703-Santiago de Compostela (A Coruña)
Información / Information: mabace@wanadoo.es
http://sendapostal.blogspot.com/