sábado, 28 de janeiro de 2012

“Perspectivas sobre Alexandre Bóveda”

postal de Constança Lucas
______________________________________________

Desde a Asociación Cultural Alexandre Bóveda 
queremos convidarte a participar na:

I convocatoria de mail art “Perspectivas sobre Alexandre Bóveda”.

BASES DA CONVOCATORIA

Convocatoria

Asociación Cultural Alexandre Bóveda

Tema: “Perspectivas sobre Alexandre Bóveda”.

Destinatarios: Poden participar todos/as as persoas que o desexen de calquera lugar do 
mundo.

Deberan indicar nome, enderezo, lugar e pais e lema “ Perspectivas sobre Alexandre 
Bóveda”.

Características técnicas:

• Dimensión: Tarxeta postal 15 x 10 cm
• Papel ou calquera outro soporte que se adapte ás medidas.
• Técnica: libre
• Envío por correo postal.
• Máximo dúas obras por artista


Data límite: 25 de xuño de 2012

Serán expostas no 2012: xullo-agosto no salón de actos da Asociación Cultural Alexandre Bóveda.

Resposta a todos/as os que participen.

As obras non serán devoltas, despois das exposicións pasarán a formar parte da colección da Asociación Cultural Alexandre Bóveda.


Información e entrega das obras:

Asociación Cultural Alexandre Bóveda.
R/ Olmos 16-18, 1º
15003 A Coruña
Galiza
acab@mundo-r.com
www.acalexandreboveda.org


Convocatoria (español)

Asociación Cultural Alexandre Bóveda

Tema: “Perspectivas sobre Alexandre Bóveda”

Destinatarios: Pueden participar todos/as las personas que lo deseen de cualquier lugar del mundo.

Deberán indicar, nombre, dirección, localidad, país y lema “Perspectivas sobre Alexandre 
Bóveda”.

Características técnicas:


• Dimensión: Tarjeta postal 15 x 10 cm
• Papel o cualquier otro soporte que se adapte a las medidas

• Técnica: libre
• Envío por correo postal.

• Máximo dos obras por artista


Fecha límite: 25 de junio de 2012

Serán expuestas en 2012: julio-agosto en el salón de actos de la Asociación Cultural 
Alexandre Bóveda.


Respuesta a todos/as los que participen.

Las obras no serán devueltas, después de las exposiciones pasarán a formar parte de la colección de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda.

Información y entrega de las obras:

Asociación Cultural Alexandre Bóveda.
R/ Olmos 16-18, 1º
15003 A Coruña
Galiza
acab@mundo-r.com
www.acalexandreboveda.org

Mail art Call (english)

Asociación Cultural Alexandre Bóveda

Guidelines
Topic: “Perspectives on Alexandre Bóveda”
Target: the participation of all people who want anywhere in the world.
Shall indicate, name, address, town, country and slogan “Perspectives on Alexandre Bóveda
Technical requirements:

o Size: postal size 15 x 10c
o Paper or any other bidimensional support.
o Free technique.
o Send by ordinary mail (no envelope required).
o Maximum two proposals per artist.

Deadline: June 25 2012
exhibitions in july-august 2012
• assembly hall of Asociación Cultural Alexandre Bóveda
All participants will receive confirmation. Senders must include their e-mail.
Artistic proposals will not be returned.
Send your proposals to:

Asociación Cultural Alexandre Bóveda.
R/ Olmos 16-18, 1º
15003 A Coruña
Galiza
acab@mundo-r.com
www.acalexandreboveda.org

quinta-feira, 26 de janeiro de 2012

La Mujer en el Arte

La Mujer en el Arte
Women in the art (convocatoria de arte correo – mail art call)

Tema:  La mujer en el arte
Envíe una o varias obras relacionadas con el tema
Medida: pequeño formato 10 x 15 cms
Técnica libre
si es digital enviar copia impresa por correo postal
Fecha limite: 31 de julio 2013
Las obras enviadas (sin retorno) serán publicadas en:
Eliso arte correo: http://osile.blogspot.com
La mujer en el arte: http://lamujerarte.blogspot.com
Por cada obra enviada será remitida otra de mi autoría.
Indicar en cada postal en letra legible su dirección de correo postal y e-mail.
Dirección:
Eliso Ignacio Silva
Apartado 67011
Caracas 1061 – Venezuela
No enviar material ofensivo o pornográfico no será publicado
Favor difundir esta convocatoria